Procedure

Vergunning verleend

De gemeenteraad heeft op 28 april besloten dat de zonnepanelen er mogen komen.

De vergunning is verleend. Enkele belanghebbenden hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Het is nu aan de rechter wat er verder gaat gebeuren.

De stukken voor de raadsvergadering op 28 april

Inmiddels staan de stukken voor deze vergadering op de website van de gemeente. Hier hebben we die stukken overgenomen. Hieronder het antwoord van de gemeente op de ingediende zienswijzen, een nieuwe tekening van de panelen en de zienswijzen.

Zie de site van de gemeente voor de laatste inspraakreacties.

Ontwerpvergunning zonnepark

Waar het uiteindelijk om gaat is de omgevingsvergunning die de gemeente wil gaan verstrekken. Het ontwerp van die vergunning en daarbij horende stukken staan hieronder. 

Documenten die daarnaast nodig zijn om deze ontwerp-vergunning te kunnen beoordelen:

Verder, voor de bewoners van Sellingerbeetse, de weergave door Kremer BV en GroenLeven BV van de twee inspraakbijeenkomsten:

 

Lees meer

Op de hoogte blijven

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, sturen we een mailbericht rond. Wilt u op de hoogte blijven? Vul uw gegevens hieronder in, dan ontvangt u onze nieuwsberichten.
De commissievergadering van 8 april is afgelast. De raadsvergadering is verplaatst naar 28 april. 

Wethouder Huizing meldt via het DvhN dat hij vindt dat de beslissing vóór 1 mei genomen moet worden. Anders kan GroenLeven BV de gewenste subsidie bij het rijk niet aanvragen. Wanneer de raad instemt, krijgt het bedrijf een vergunning voor de zonnepanelen. Daarop is nog 6 weken bezwaar door belanghebbenden mogelijk. Wanneer die bezwaren niet worden toegekend, gaat daarna de vergunning in. GroenLeven moet dan binnen zes maanden het park aanleggen, terwijl Kremer BV er minstens drie jaar over gaat doen om de beoogde verhuizing rond te krijgen.

Tijdlijn procedure zonnepark Sellingerbeetse

Stap 1 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen in de gemeenteraad
Aangenomen
22 -1- 2020
Stap 2 Ontwerp omgevingsvergunning ter inzage
(er zijn ca 60 zienswijzen ingediend en een petitie)
tm 5 maart
Stap 3 Behandeling van definitieve verklaring van geen bedenkingen in de commissie van de gemeente
(inspreken mogelijk – meld je aan bij griffie@westerwolde.nl)
8 april 2020
Stap 4 Gemeenteraad beslist over de definitieve verklaring van geen bedenkingen
Inspreken mogelijk:
-mail voor 27 april 12:00
-bel 28 april voor 12:00 

28 april 2020 -digitaal

 

Stap 5 Beslissing over het verlenen van de omgevingsvergunning door het college 30 april 2020
inzage vanaf 6 mei
Stap 6 Omgevingsvergunning ligt ter inzage
(belanghebbenden kunnen gedurende de terinzagelegging beroep instellen)
6 weken (17 juni) 
Stap 7 Omgevingsvergunning treedt in werking 18 juni 2020
Beroep belanghebbenden wordt behandeld ?? einddatum nog niet bekend