Plannen 

Drijvend zonnepark

Groenleven BV en Kremer BV hebben samen een verzoek ingediend om een drijvend ‘zonnepark’ op het noordelijk gedeelte van de plas te mogen leggen. 

Dit zonnepark is onderdeel van een groter plan. Kort samengevat (zie ook de plaatjes hieronder): 

  • de installatie voor zandverwerking wordt verplaatst van de noordplas (boven de Beetserwijk) naar Ter Apelkanaal;
  • het zand gaat via een buis van de afgraving naar Ter Apelkanaal en niet meer met vrachtwagens;
  • de zanddrogerij wordt verplaatst van Emmen naar Ter Apelkanaal;
  • de zanddrogerij loopt op elektriciteit in plaats van op gas. Voor die elektriciteit willen zij zonnepanelen op de zuidplas leggen. 

Het plan is voorgelegd aan een aantal omwonenden en aan instanties zoals Staatsbosbeheer. Hierna is het plan aangepast, zodat er minder panelen komen dan eerst aangevraagd. Er is nu 25 hectare drijvende panelen aangevraagd.

Ook zijn nu voor de bezoekers wat voorzieningen in het plan gezet, zoals een houten speelschip en een uitzichttoren. Voor de natuur is beloofd om poelen aan te leggen en een zandwand voor oeverzwaluwen.

Ter compensatie zal door GroenLeven en Kremer een gedeelte van de opbrengst in een fonds worden gestort. Dit geld zal ten goede komen aan de omgeving. Onduidelijk is nog wie dit gebiedsfonds zal gaan beheren.

Planning

Het streven van de beide ondernemers is om de vergunning voor de zonnepanelen voor 1 juli 2020 rond te hebben.
In een interview in het Dagblad van het Noorden vertelt Chris Kremer dat het 3 jaar zal duren om de verhuizing van de zandinstallaties rond te krijgen. Er moeten nog vergunningen worden aangevraagd voor de bouw van de installaties op industrieterrein Groningen Zuid bij Ter Apelkanaal. Bovendien moeten er overeenkomsten worden gesloten met grondbezitters om de aanleg van de buizen tussen de plassen en het industrieterrein mogelijk te maken.

De provincie Groningen (17 december 2019) heeft besloten tot aanwijzing van de locatie Sellingerbeetse voor het plaatsen van een zonnepark voor een periode van maximaal 30 jaar.
De gemeente Westerwolde (22 januari 2020) heeft een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Bij de gemeente ligt nu een ontwerp voor de vergunning ter inzage.

Vergunning verleend

De gemeenteraad heeft op 28 april besloten dat de zonnepanelen er mogen komen.

De vergunning is verleend. Enkele belanghebbenden hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Het is nu aan de rechter wat er verder gaat gebeuren.

Lees meer

Op de hoogte blijven

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, sturen we een mailbericht rond. Wilt u op de hoogte blijven? Vul uw gegevens hieronder in, dan ontvangt u onze nieuwsberichten.
“als dat zonnepark er mag komen, verdwijnen de transporten”
Chris Kremer DvhN 5-2-2020