De raadsvergadering van 22 april is verplaatst naar 28 april en zal nu digitaal plaatsvinden. Er is een tijdelijke wet ‘digitale beraadslagingen’ aangenomen die dit mogelijk maakt. Op de agenda maar twee punten:

  • vaststellen richtlijnen ten behoeve van het online vergaderen in de gemeenteraad en de raadscommissie van Westerwolde;
  • vaststellen verklaring van geen bedenkingen t.b.v. de realisering van een zonnepark tussen de Beetserweg en de Beetserwijk (zuidplas Sellingerbeetse) te Sellingen.

Met toepassing van artikel 2.1 van bovengenoemde wet worden de stukken digitaal ter inzage gelegd via bestuur.westerwolde.nl.

 

Inzendrecht/spreekrecht burgers over geagendeerd onderwerp

In verband met de coronamaatregelen kunt u niet fysiek aanwezig zijn bij de raadsvergadering. Het spreekrecht is vervangen door inzendrecht. U kunt uw bijdrage per mail indienen bij de griffie. Uw bijdrage wordt toegevoegd aan de vergaderstukken. Wilt u gebruik maken van het inzend- /spreekrecht? Stuur uw bijdrage dan uiterlijk maandag 27 april 2020 voor 12.00 uur naar griffie@westerwolde.nl. Wilt u naast het inzendrecht ook inspreken tijdens de digitale raadsvergadering? Neem dan dinsdag 28 april 2020 voor 12.00 uur telefonisch contact op met de griffie via 0599-320220.
Volg en like ons