Vergaderingen uitgesteld

Vanavond zou de commissievergadering zijn geweest, waar de zonnepanelen op de Beetse op de agenda stonden. Deze vergadering is verplaatst naar 8 april. Bij een commissievergadering zijn de deskundigen van de fracties aanwezig. Op zo’n avond kan iedere burger inspreken. 

De raadsvergadering waarin een besluit wordt genomen is verplaatst naar 22 april. Zo hoopt het college van B&W nog steeds eind april het definitieve besluit te kunnen nemen, zodat de procedure geen vertraging oploopt. GroenLeven wil graag de vergunning voor 1 juli rond hebben, vanwege de aan te vragen subsidie voor de panelen.

Vergaderingen online zonder publiek?

Door de nieuwste corona-maatregelen is het de vraag of deze beide vergaderingen door kunnen gaan. We hoorden dat de gemeente van plan is om deze vergadering online te gaan organiseren. Dat betekent dat de inspraak zou gaan vervallen. Ook het gesprek dat de CDA-fractie gisteravond met de omwonenden wilde hebben is afgelast en kan dus voor 1 juni niet meer plaatsvinden. Zij vinden dat de besluitvorming uitgesteld moet worden, want “onze fractie staat op het standpunt dat het besluit inzake het zonnepark niet genomen kan worden als we niet in staat zijn om onze rol als volksvertegenwoordiger niet kunnen uitoefenen. We kunnen ons dan immers niet goed voorbereiden op het te nemen besluit.” Ook de Partij voor de Dieren vindt dat dit niet goed is voor het democratisch proces.

 

De stukken voor de raadsvergadering op 28 april

Inmiddels staan de stukken voor deze vergadering op de website van de gemeente. Hier hebben we die stukken overgenomen. Hieronder het antwoord van de gemeente op de ingediende zienswijzen, een nieuwe tekening van de panelen en de zienswijzen.

Zie de site van de gemeente voor de laatste inspraakreacties.

Volg en like ons