De commissievergadering – die eerst was uitgesteld naar 8 april is nu helemaal afgelast vanwege de corona-maatregelen. De gemeente schrijft: “Nagegaan wordt hoe recht gedaan kan worden aan het democratische proces m.b.t. spreekrecht voor burgers. Hierover volgt later meer informatie.”

De raadsvergadering op 22 april is nog niet afgelast. Gaat de raad over het zonnepark besluiten zonder dat er een voorbereidende commissievergadering met inspraak is geweest?

 

We stellen voor om het onderwerp ‘Zonnepark Selllingerbeetse’ als controversieel te benoemen. Dus niet behandelen in de gemeenteraad totdat er weer aan het fundamentele recht op inspraak volaan kan worden.
Volg en like ons