Er zijn nog heel veel vragen en onduidelijkheden, dit blijkt uit de reacties van omwonenden. De zogenaamde maatwerkmethode is onzorgvuldig en willekeurig toegepast, maar de gemeente denkt dat er ruim draagvlak voor is.

Afgelopen zaterdag was er in het kerkje Opwaarts in Sellingerbeetse een informatiebijeenkomst waar alle stukken m.b.t. het plan op tafel lagen. De uitnodiging voor deze bijeenkomst was uitdrukkelijk aan alle omwonenden gericht en werd heel goed bezocht. Omwonenden gingen met elkaar in gesprek over de plannen. Er zijn volgens de bezoekers nog veel onzekerheden met name ten aanzien van de garantie van Kremer dat met de komst van het zonnepark de overlast van lawaai en verkeer tot het verleden behoort door aanleg van pijpleidingen en vestiging op het bedrijvenpark. Ook was de rol van de klankbordgroep voor velen niet helder en men  voelde zich daarin niet vertegenwoordigd. Er werd gepraat over het indienen van een zienswijze op dit plan, dit kan nog tot 6 maart 2020.

Volg en like ons