Er zijn verscheidene bezwaren ingediend tegen het afgeven van de verklaring van geen bezwaar tegen het zonnepark door de gemeente.

Ook tegen het besluit van de provincie zijn bezwaren ingediend.

Volg en like ons