Er zijn verscheidene bezwaren ingediend tegen het afgeven van de verklaring van geen bezwaar tegen het zonnepark door de gemeente.

Ook tegen het besluit van de provincie zijn bezwaren ingediend.