Raadsvergadering vanavond

Vanavond vergadert de raad van Westerwolde digitaal. Twee agendapunten: (1) afspraken over digitaal vergaderen (2) besluit zonnepark Sellingerbeetse De vergadering is thuis live mee te luisteren en kijken: Radio Westerwolde: FM 106.5, FM 107.0 of FM 107.3...

Raadsvergadering nu 28 april digitaal

De raadsvergadering van 22 april is verplaatst naar 28 april en zal nu digitaal plaatsvinden. Er is een tijdelijke wet ‘digitale beraadslagingen’ aangenomen die dit mogelijk maakt. Op de agenda maar twee punten: vaststellen richtlijnen ten behoeve van het...

Commissievergadering gaat niet door

De commissievergadering – die eerst was uitgesteld naar 8 april is nu helemaal afgelast vanwege de corona-maatregelen. De gemeente schrijft: “Nagegaan wordt hoe recht gedaan kan worden aan het democratische proces m.b.t. spreekrecht voor burgers. Hierover...

Eerste Nieuwsbrief verstuurd

Vandaag is de eerste Nieuwsbrief verstuurd, onder de titel Bescherm De Beetse. Hiermee brengen we alle mensen die betrokken zijn bij plas en bos van Sellingerbeetse op de hoogte van de ontwikkelingen. Lees de eerste nieuwsbrief Ik wil voortaan de nieuwsbrief zelf...

Corona en inspraak

Vergaderingen uitgesteld Vanavond zou de commissievergadering zijn geweest, waar de zonnepanelen op de Beetse op de agenda stonden. Deze vergadering is verplaatst naar 8 april. Bij een commissievergadering zijn de deskundigen van de fracties aanwezig. Op zo’n...

Bijeenkomst goed bezocht

Er zijn nog heel veel vragen en onduidelijkheden, dit blijkt uit de reacties van omwonenden. De zogenaamde maatwerkmethode is onzorgvuldig en willekeurig toegepast, maar de gemeente denkt dat er ruim draagvlak voor is. Afgelopen zaterdag was er in het kerkje Opwaarts...

Uitnodiging voor bewoners Sellingerbeetse

Hoe staat het met het plan voor het drijvend zonnepark en de verhuizing van Kremer Zand?  De provincie en de gemeente hebben besloten dat er zonnepanelen op de plas mogen komen. Zij denken dat de omwonenden het hiermee eens zijn. Daarom ligt er nu een ontwerp voor een...

Bezwaren ingediend

Er zijn verscheidene bezwaren ingediend tegen het afgeven van de verklaring van geen bezwaar tegen het zonnepark door de gemeente. Brief bedenkingen zonne park Sellinger beetse Bezwaar tegen zonne park beetserplas Bezwaar tegen zonnepanelen Sellingerbeetse zuidplas...

In 6 dagen 900+ handtekeningen

Half januari is een petitie online gezet om een idee te krijgen van de tegenstand tegen de plannen. Binnen 6 dagen is die door ruim 900 mensen ondertekend. Ruim 250 van hen wonen in Westerwolde. En 360 tegenstanders wonen binnen een straal van 10 kilometer om de plas....