Bijeenkomst goed bezocht

Er zijn nog heel veel vragen en onduidelijkheden, dit blijkt uit de reacties van omwonenden. De zogenaamde maatwerkmethode is onzorgvuldig en willekeurig toegepast, maar de gemeente denkt dat er ruim draagvlak voor is. Afgelopen zaterdag was er in het kerkje Opwaarts...

Uitnodiging voor bewoners Sellingerbeetse

Hoe staat het met het plan voor het drijvend zonnepark en de verhuizing van Kremer Zand?  De provincie en de gemeente hebben besloten dat er zonnepanelen op de plas mogen komen. Zij denken dat de omwonenden het hiermee eens zijn. Daarom ligt er nu een ontwerp voor een...

Bezwaren ingediend

Er zijn verscheidene bezwaren ingediend tegen het afgeven van de verklaring van geen bezwaar tegen het zonnepark door de gemeente. Brief bedenkingen zonne park Sellinger beetse Bezwaar tegen zonne park beetserplas Bezwaar tegen zonnepanelen Sellingerbeetse zuidplas...

In 6 dagen 900+ handtekeningen

Half januari is een petitie online gezet om een idee te krijgen van de tegenstand tegen de plannen. Binnen 6 dagen is die door ruim 900 mensen ondertekend. Ruim 250 van hen wonen in Westerwolde. En 360 tegenstanders wonen binnen een straal van 10 kilometer om de plas....