Bezwaren tegen de plannen

Vergunning

Niet iedereen is het eens met het besluit van de gemeente. Bezwaren tegen de vergunning zijn bijvoorbeeld:

  • Er is geen harde voorwaarde gesteld dat de plas in zijn geheel toegankelijk blijft voor recreatie op het water (zwemmen, varen), óók wanneer er vandalisme plaats gaat vinden.
  • Het uitzicht op de plas wordt onaanvaardbaar beperkt.
  • Een dergelijke industriële installatie hoort niet in een recreatie-/natuurgebied.
  • Er is geen harde voorwaarde gesteld dat de zandverwerking verhuist en het zand via een buis wordt afgevoerd. Nu kunnen de panelen worden geplaatst, terwijl uiteindelijk de verhuizing niet doorgaat.
  • Er gaat een groot rustgebied voor ganzen verloren voor (in de winter) tienduizenden ganzen, waaronder de bijzondere toendrarietgans.
  • Westerwolde krijgt vlakbij al een enorm veld zonnepanelen; Kremer kan de stroom uit Harpel betrekken.
  • Alternatieve locaties voor de zonnepanelen (daken, industrieterrein) zijn niet onderzocht.
  • De zanddrogerij en de zandverwerking gaan in Ter Apelkanaal geluidsoverlast en trillingen geven.

Er is in 2019 een zogeheten ‘maatwerkmethode’ toegepast. Dit is een procedure waarmee het draagvlak onder de bevolking wordt onderzocht. De provincie en de gemeente baseerden zich bij hun besluit op het verslag van deze maatwerkmethode. Volgens dit verslag zou er voldoende draagvlak zijn.

Half januari is een petitie online gezet om een idee te krijgen van de tegenstand tegen de plannen. Binnen 6 dagen is die door ruim 900 mensen ondertekend. Ruim 250 van hen wonen in Westerwolde. En 360 tegenstanders wonen binnen een straal van 10 kilometer om de plas.

Er bleek dus wel degelijk flinke tegenstand te zijn. Hoe kan het dan dat dit niet uit de maatwerkmethode is gekomen? Mensen die aan die procedure hebben meegedaan, vertellen dat zij hun bezwaren wel kenbaar hebben gemaakt, maar dat deze niet in het verslag zijn opgenomen.

 

Veel omwonenden zeggen het juist omgekeerd: alleen als we zeker zijn dat de transporten en de herrie verdwijnen, kunnen we leven met de zonnepanelen. 

Vergunning verleend

De gemeenteraad heeft op 28 april besloten dat de zonnepanelen er mogen komen.

De vergunning is verleend. Enkele belanghebbenden hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Het is nu aan de rechter wat er verder gaat gebeuren.

Ingediende zienswijzen

Er zijn in totaal ruim 100 zienswijzen ingediend op de voorlopige verguning, waarvan 48 via de werkgroep die de bijeenkomst in het kerkje heeft georganiseerd.

De samenvatting en het verslag staan hier
Zie ook bij de stukken voor de vergadering 28 april, daar staan alle zienswijzen die zijn ingediend.