Eerste Nieuwsbrief verstuurd

Vandaag is de eerste Nieuwsbrief verstuurd, onder de titel Bescherm De Beetse. Hiermee brengen we alle mensen die betrokken zijn bij plas en bos van Sellingerbeetse op de hoogte van de ontwikkelingen. Lees de eerste nieuwsbrief Ik wil voortaan de nieuwsbrief zelf...

Corona en inspraak

Vergaderingen uitgesteld Vanavond zou de commissievergadering zijn geweest, waar de zonnepanelen op de Beetse op de agenda stonden. Deze vergadering is verplaatst naar 8 april. Bij een commissievergadering zijn de deskundigen van de fracties aanwezig. Op zo’n...

Bijeenkomst goed bezocht

Er zijn nog heel veel vragen en onduidelijkheden, dit blijkt uit de reacties van omwonenden. De zogenaamde maatwerkmethode is onzorgvuldig en willekeurig toegepast, maar de gemeente denkt dat er ruim draagvlak voor is. Afgelopen zaterdag was er in het kerkje Opwaarts...