Uitnodiging voor bewoners Sellingerbeetse

Hoe staat het met het plan voor het drijvend zonnepark en de verhuizing van Kremer Zand?  De provincie en de gemeente hebben besloten dat er zonnepanelen op de plas mogen komen. Zij denken dat de omwonenden het hiermee eens zijn. Daarom ligt er nu een ontwerp voor een...

Bezwaren ingediend

Er zijn verscheidene bezwaren ingediend tegen het afgeven van de verklaring van geen bezwaar tegen het zonnepark door de gemeente. Brief bedenkingen zonne park Sellinger beetse Bezwaar tegen zonne park beetserplas Bezwaar tegen zonnepanelen Sellingerbeetse zuidplas...